Tom Karp

Professor
Telefon: 95 81 89 11

Tom

Tom Karp er utdannet sivilingeniør, bedriftsøkonom, han har en mastergrad i ledelse og en doktorgrad i endringsledelse. Han underviser i ledelsesfag, lederskap og personlig utvikling på Markedshøyskolen.

Interessefelt: Ledelsesprosesser, lederskap, makt, relasjonelle forhold, endringsledelse, viljestyrke, personlig utvikling, selvledelse, mestring og prestasjoner.

Bakgrunn: Tom Karp har mange års tidligere erfaring fra næringslivet hvorav flere år som leder på toppnivå. Han har levert resultater innen operasjonell virksomhet, endring og omstilling av store virksomheter, samt gjennomført store offshore prosjekter. I tillegg har han startet flere virksomheter, samt drevet konsulent- og rådgivningselskaper. Han har sittet i flere styrer, og jobber også med lederutvikling og mestring. Han har tidligere drevet med toppidrett, samt vært involvert i spesialavdelinger i Forsvaret.

Tom Karp har publisert over 20 vitenskapelige artikler i internasjonale journaler, to fagbøker, kapitler i flere andre, samt et utall kronikker og debattinnlegg til norske medier.