Tom Karp

Professor
Telefon: 95 81 89 11

TomTom Karp er utdannet sivilingeniør, bedriftsøkonom, han har en mastergrad i ledelse og en doktorgrad i forandringsledelse. Han underviser i ledelsesfag, lederskap og personlig utvikling på Markedshøyskolen.

Interessefelt: ledelsesprosesser, lederskap, makt, relasjonelle forhold, forandringsledelse, viljestyrke, personlig utvikling, selvledelse, mestring og prestasjoner.

Bakgrunn: Tom Karp har mange års tidligere erfaring fra næringslivet hvorav flere år som leder på toppnivå. Han har levert resultater innen operasjonell virksomhet, endring og omstilling av store virksomheter, samt gjennomført store offshore prosjekter. I tillegg har han startet flere virksomheter, samt drevet konsulent- og rådgivningselskaper. Han sitter i dag i flere styrer, og jobber også med lederutvikling og mestring. Han har tidligere drevet med toppidrett, samt vært involvert i spesialstyrker i Forsvaret.

Tom Karp har publisert over 20 vitenskapelige artikler i internasjonale journaler, samt et utall kronikker og debattinnlegg til norske medier. Nedenfor er et utvalg av hans publikasjoner:

Et utvalg av hans viktigste publikasjoner:

Akademiske artikler:

 • Karp, T. (2012): Studying Subtle Acts of Leadership. Leadership. In press.
 • Karp. T. (2012): Will to Power. International Journal of Leadership Studies. In press.
 • Karp, T. (2012): Developing Oneself as a Leader. Journal of Management Development. In press.
 • Karp, T. & Johannessen, J. A. (2010): Earning the Right to Lead in Defining Moments: The Act of Taking Leadership. Journal of Values-based Leadership. Volume III, Issue I
 • Karp, T. & Helgø, T. I. T. (2009): Leadership as identity construction: the act of leading people in organizations – a perspective from the complexity sciences,
 • Journal of Management Development, Vol 28. Issue 10.
 • Karp, T. & Helgø, T. I. T. (2009): Reality Revisited: Leading people in chaotic change,
 • Journal of Management Development, Vol 28 Issue 2.
 • Karp, T. & Helgø, T. I. T. (2008): The Future of Leadership:
 • The Art of Leading People in a “Post-Managerial” Environment, Foresight, Vol 10 No 2
 • Karp. T. (2005): An Action Theory of Transformative Processes,
 • Journal of Change Management, Vol 5, No. 2
 • Karp. T. (2004): Building foresight abilities in organisations, Future Research Quarterly, Summer 2004, Vol. 20, no. 2
 • Karp. T. (2003): Socially Responsible Leadership, Foresight, Vol. 5, no. 2

Bøker:

 • Karp, T. (2010): Ledelse i sannhetens øyeblikk: om det å ta lederskap. Oslo: Cappelen.
 • Karp, T. (2010): Å ta lederskap. In R. Døving & G. Svensson (eds.): Leksjoner i markedsanalyse. Oslo: abstrakt forlag.